Säkerhet och kvalitet

Det viktigaste på fiskeresan är kundernas säkerhet, satsningen på det märks på flera saker: noggranna förberedelser, båtarnas utrustning, fiskeutrustningens kvalitet och i allt som sker före och under fiskeresan. God förhandsinformation, bekantskap med säkerhetsrutiner och fiskeutrustning garanterar en säker och trevlig fiskeresa.

Företaget har en säkerhetsplan och egenkontroll som är godkänt av myndigheter. Alla tillstånd och besiktningar är i kraft. Då man till detta tillägger yrkesexamen Fiskeguide och 20 års erfarenhet som arrangör av fiskeresor är ni i kunniga händer.

Jorma Koivuniemi, fiskeguide

trolli_vi.jpg

FISKERESA

Försäkringar

Researrangören har ansvarsförsäkring som täcker skador som förorsakats av arrangören. För deltagarna är det bra att ha personlig rese- eller olycksfallsförsäkring.

Förhandsinformation

Resan kräver inte speciellt god fysik. Researrangören behöver dock viss information på förhand för kundernas trivsel och säkerhet.

Detta kan vara deltagarnas eventuella sjukdomar (hjärtfel, epilepsi osv), rörelsehinder, allergier, specialkost, graviditet och simförmåga.

Deltagarnas kläd- och skostorlek är också bra att meddela, ifall kunden använder researrangörens utekläder.

Annullering

För resan uppbärs ingen förhandsbetalning. Ifall beställaren avbokar resan 7 dagar eller senare innan resans begynnelse är debiteras 10%av resans pris.

Betalningsvillkor

14 dgr/netto

trolli_vi01.jpg

SÄKERHETSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

- genomgång av säkerhetsutrustningens placering, hantering av båten, styrning, gas, stopp/start

- lyssnar på guidens instuktioner i alla situationer och fråga råd vid behov

- båten lastas i balans enligt guidens instruktioner, ingen lutar sig över relingen

- vi bekantar oss med nödinstruktionerna och utrusting för nödmeddelande

Väderreservationer
- yttre skärgården 10 m/s, överskrids gränsen flyttar vi inomskärs

- inre skärgården 16 m/s, resan avbryts ifall gränsen överskrids

Dimma: Minst 500 m sikt för start, resan avbryts om dimma överaskar
Köld: tidig vår eller sen höst är köldgränsen 3 grader, p.g.a. utrustningens frysrisk.

Hälsotillstånd

Guiden granskar deltagarnas hälsotillstånd före start.
Eventuella avvikelser från förhandsanmälda hälsotillståndet beaktas och guiden bedömer om kunden kan delta i den planerade resan.

Alkohol och berusning

Om kunden är berusad beslutar guiden om han/hon kan delta.
Ifall alkohol intas under resan så att det kan äventyra säkerheten, avbryts resan.